Milosz, uppsagd från slakteriet
i Uppsala, är kritisk till företagets sena besked om nedläggningen

Oron inför framtiden handlar inte bara om att få mindre pengar och fler karensdagar, när lönen byts mot a-kassa. Milosz Larsson är en av 24 anställda som sagts upp på Scan i Uppsala. Genom omställningsförsäkringen får han professionell hjälp att söka nya jobb, men helst skulle han vilja få hjälp med att ta körkort.

[Ur nummer: 09/2008] Från 2001 har Milosz Larsson arbetat till och från på Scan. Efter en del vikarierande fick han fast jobb 2004, bara för att sägas upp ett år senare. Men efter en månad var han tillbaka igen, först som vikarie och sedan åter på en fast tjänst 2007.
Nu är det dags igen. Den 28 augusti gjorde han sin sista dag på slakteriet på Scan i Uppsala.
– Jag fick reda på att jag varslats precis före sommaren. Men ledningen måste ha känt till att slakten ska flyttas under minst ett par år. Det är faktiskt det värsta. Att det känns som de försöker stänga ner den här arbetsplatsen i smyg, säger Milosz Larsson.

Gränsen drogs före Milosz
Det var på håret att han skulle ha fått stanna. Lagen om anställningsskydd, Las, säger att den som jobbat kortast tid är den som ska gå först vid en uppsägning. Las-gränsen drogs precis före Milosz, det handlade om några månader. Han är 32 år gammal och har tre barn. Den yngsta är en flicka på sex månader.
– Min familj skulle egentligen behöva flytta till något större, men nu går det ju inte. Hade ledningen låtit oss få veta det här hade nog många prioriterat annorlunda. Totalt har sex stycken inom slaktavsnittet fått barn under 2008. Två har köpt dyra villor, tre har köpt bostadsrätter under året. Jag hade kanske inte gjort den där utlandsresan, utan sparat pengarna till ett körkort i stället.
Körkortet är ett återkommande ämne. Milosz ser det som bästa chans till att få ett nytt jobb snabbt. Vi träffas på Livs klubblokal på Uppsalafabriken tillsammans med fackklubbens vice ordförande Staffan Elf och Janne Lövgren som är styrelseledamot och jobbar på terminalen. För fackklubben har det den senaste tiden mest handlat om att sluta upp runt de uppsagda, och att tillsammans med Scan ta fram åtgärder som passar alla så bra som möjligt.
När en anställd sägs upp på grund av arbetsbrist faller en omställningsförsäkring på 22 000 kronor ut. Den ska täcka kostnader för professionell hjälp med att hitta ett nytt jobb. Omställningsförsäkringen finansieras genom en avgift som läggs på de anställdas löner. Som Staffan Elf påpekar:
”I grunden betalar vi för vår egen omställning.”
Milosz och de andra har fått varsin pärm med råd och exempel på hur man skriver sin CV och jobbansökningar. De har också fri tillgång till en egen jobbcoach som ska förmedla lämpliga kontakter till andra arbetsgivare.
– För min del hade det varit bättre att avstå alla konsultkostnader och få bidrag till att ta körkort, men den är säkert en bra hjälp för många, säger Milosz.
För Milosz del dök det dessutom upp en annan lösning. I samband med större nedskärningar är det möjligt att enligt lagen om medbestämmande, MBL, begära in en löntagarkonsult som granskar beslutet. Fackklubben kom då överens om att få fördela motsvarande summa pengar som löntagarkonsulten skulle ha kostat på de medlemmar som förlorat jobbet.
– Ingen konsult i världen kunde ändå stoppa den här nedläggningen, allt var redan bestämt, säger Milosz.
Pengarna blev till en pott på cirka 12 000 kronor var. För Milosz del är det grundplåten till, just det, ett körkort.
Så de inte längre anställda har fått mycket stöd och hjälp. Och till slut blev allt bra.
Eller?

Slipper inkomsttaket
Inkomstförsäkringen gör att de som är medlemmar i Livs slipper a-kassans inkomsttak och de får ut 80 procent av hela sin lön, visserligen med avdrag för sju karensdagar på den första utbetalningen.
Men att stå utan jobb just när alla tidningar rapporterar om begynnande lågkonjunktur är påfrestande. Av en ren händelse gjorde Milosz ett besök på arbetsförmedlingen i vintras, långt innan han visste vad som väntade honom. Då fanns det gott om jobb att söka. Men redan nu är det betydligt glesare mellan de nyanmälda jobben.
– Jag har familj här och kan inte flytta hur som helst. Jag ska ta körkortet nu, sedan ska jag ta mig in i byggsektorn. Men om jag vetat om det här tidigare hade jag kunnat söka jobb medan det fanns.
Klockan är tre och det betyder slut på arbetsdagen. Vi följer med Milosz för att titta på det som inte längre är hans arbetsplats. Bland de tunga djurkropparna och det borttvättade blodet på golvet finns fortfarande hans yrkesidentitet. Innan han vet vart han ska ta vägen finns det inga konsulter och inga körkort i världen som kan hindra att det är den som nu tas ifrån honom.

Fotnot: Scan i Uppsala har under de senaste åren drabbats av två stora nedskärningar. År 2005 lades styckningen ner och 170 fick lämna företaget. Nu stängs slakten och ytterligare 24 personer förlorar jobben. Kvar blir konsumentpaketeringen. Att beslutet att lägga ner slakten presenterades så sent för de anställda är beklagligt, menar
Magnus Lagergren, vd på Scan.
– Med facit i hand, visst borde vi sett det här komma tidigare. Men vi är i en bransch som genomgår stora förändringar just nu, säger han.