– Det är viktigt att så många som möjligt läser förslaget och sätter sig in i det, så att vi har samma bild av det när vi kommer till kongressen nästa år, säger Eva Karlsson, Livs tredje ordförande.

[Ur nummer: 09/2008] * Är det riktigt uppfattat att den nya organisationen ska motivera till klubbildande?
– Ja, det kan man säga. Den nuvarande ordningen med ortsklubbar för de klubblösa medlemmarna tycker vi inte fungerar. De har varit en papperskonstruktion. I det nya förslaget blir det tydligt att de demokratiska möjligheterna att påverka förbundet ökar när man bildar klubb. Verksamheten för en klubb handlar om förhållandet på arbetsplatsen.
* Får tjejerna i Halmstadsavdelningen ha kvar fadderverksamheten?
– Avdelningarna upphör i den nya organisationen. Men det innebär inte att verksamheten på avdelningsnivå upphör. Det är en vanlig missuppfattning. De tre nivåerna kommer att finnas kvar vad gäller verksamheten. Avdelningsnivån kommer att skötas av regionen. Om avdelningens verksamhet är framgångsrik har jag svårt att se varför vi inte skulle fortsätta med den.
* Tjejerna ser en fara för toppstyrning.
– Jag tycker att det blir mer rättvist och effektivt. Om fadderverksamhet är bra så är det inte rätt att bara en avdelning med god ekonomi ska ha det. Tanken med den nya organisationen är att frigöra pengar, bland annat genom att ta bort avdelningarnas styrelse och repskapsmöten, så att det blir mer pengar till arbetsplatsinriktad verksamhet som uppsökeri och medlemsutbildning.
* Kommer det att finnas någon kassa kvar på regionsnivå? Om korv och läsk ska köpas till Halmstadsavdelningens årliga brännboll måste det beslutet då tas av förbundsmötet?
– Ja, i princip blir det så. I verksamhetsplanen behöver man ju inte gå in i varje detalj. Men grundprincipen är att man ska motivera sin verksamhet. Å andra sidan blir nyttan med verksamheten då mer genomlyst. Det är medlemmarnas pengar.
* Kommer någon klubb att tvingas att ta på sig förhandlingsmandat?
– Nej, så blir det självfallet inte. Det vore ju något som bara arbetsgivarna skulle kunna dra nytta av. I praktiken blir det ingen skillnad.
– Lokalombudsmännen kommer att fortsätta sin stödjande verksamhet. Det är förbundsstyrelsen som tar beslutet om att ge eller återta förhandlingsmandat.
* Kommer det att bli färre aktiva om avdelningarna slås ihop?
– Räknar man personer så blir det så eftersom många har uppdrag som representantskapsledamöter. Men det kommer att tillkomma nya uppdrag och mer verksamhet som är inriktad på arbetsplatserna.