[Ur nummer: 10/2008] Flera svenska produkter får inte längre kallas för Functional food, enligt EUs skärpta krav. Av åtta ansökningar om märkningen fick endast Unilever igenom sin produkt, ett matfett som ska sänka kolestrolhalten i blodet. I de övriga sju fallen handlade det om produkter som sägs minska risken för vissa sjukdomar och främja barns hälsa. De hade dock inte tillräckliga vetenskapliga belägg för sina påståenden, enligt EUs förordning från 2007.
Functional food kallas den mat som ska ha ett visst mått av dokumenterat hälsobringande effekter. I Sverige är det framför allt inom mejeri- och matfettsindustrin som dessa produkter görs.