…Åke Rutegård, vd för Kött- och charkföretagen, som föreslår att Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska slås samman till en myndighet.

[Ur nummer: 10/2008] * Vad är vinsten med att slå ihop de två?
– Genom att plocka ut de bitar av jordbruksverket som har med livsmedel att göra, fodersäkerhet, dist?riktsveterinärerna och så vidare, och ta in det i Livsmedelsverket, så samlar vi hela livsmedelskedjan i ett verk.
– De jordbrukspolitiska frågorna skiljs från frågor som har med livsmedelssäkerhet att göra.
-Det är också så det ser ut inom EU och i princip också hos våra nordiska grannländer.
* Finns det risk att det blir en klumpig jätte av alltihop?
– Det finns alltid en sådan risk. Men det finns tydliga rationaliseringar i det här förslaget. Vi får en centralorganisation istället för två.