[Ur nummer: 10/2008] De som har lite att säga till om på sitt arbete löper mellan 30 och 60 procent högre risk att drabbas av ledgångsreumatism. Det visar en ny studie från Karolinska institutet.
– Även om man tar hänsyn till andra kända riskfaktorer som rökning och ärftlighet, ser man att för dem som upplever sig ha liten makt över sina raster, sina arbetstider och sin arbetsmiljö är det 60 procents högre risk att utveckla sjukdomen, säger Lars Alfreds?son, professor på Karolinska institutet.
För att säkerställa siffrorna har de också gjort en riskbedömning utifrån olika yrkes?områden. Jobbet har då klassats utifrån vilken möjlighet testpersonerna haft att påverka sin arbetssituation och -miljö. Även då visade det sig finnas en ökad risk att utveckla ledgångsreumatism, 30 procent högre för dem med låg påverkansgrad än de med hög.
Liknande resultat har visats
i studier om sambandet mellan arbetsmiljö och hjärt- och kärl?sjukdomar.
– Varför det är så här kan vi egentligen bara spekulera om än så länge, säger Lars Alfredsson.