Göran Persson fick en klimatkonferens i avskedsgåva från Kommunal

Socialdemokraterna håller på att bli ett stort, radikalt miljöparti. Hos de ledande personerna är entusias?men stor. Frågan är om medlemmarna delar den. Ylva Thörn, ordförande i Sveriges största fackförbund Kommunal, tror att de gör det.

[Ur nummer: 10/2008] – Vi vet att klimatfrågorna berör våra medlemmar i vardagen, både i hemmet och på jobbet. Det är sopåkarna som kan lära oss avfallshantering, det är bussförare som kör miljövänligt, personal i skolköken som kan laga ekologisk mat. Det är våra medlemmar, personer som tidigare inte har haft så hög yrkesstatus, sa Ylva Thörn.
Hon talade om sina medlemmars yrkeskunnande på en stor internationell klimatkonferens i Stockholms konserthus i september. Konferensen var en gåva till socialdemokraternas förre ordförande, Göran Persson, för hans engagemang i ”det gröna folkhemmet”.
Hederspersonen var naturligtvis själv på plats liksom partiets ordförande Mona Sahlin och den chilenske expresidenten Ricardo Lagos, som är FNs speciella sändebud för klimatfrågor.

Ingen marknadslösning
– Det kommer inte att bli en marknadslösning, sa Ricardo Lagos. Det behövs lagar och regler så att minskningen av koldioxidutsläppen sker utifrån våra principer. Lagar och regler behövs för att den privata sektorn ska betala sin kostnad. Det ska ske genom FN-systemet.
Alla talare var ense om behovet av att upprätta en fond för överföring av miljöteknik och finansiella resurser från de gamla industriländerna till utvecklingsländerna. Det ansågs vara ett gemensamt intresse.
Den indiske deltagaren, doktor DK. Giri, chef för Harii?-institutet, sa att Indien inte är skyldig till dagens situation.
– Indien är definitivt ett offer. Det måste ske en överföring av teknik och resurser. Det behövs en teknikfond. Pengarna måste komma från den rika världen.
Alla talare var också ense om att det behövs skapas fler ”gröna jobb”, mer ”grön tillväxt”.
Annelie Hulthén, ordförande i klimatrådslaget och kommunalråd i Göteborg, ville se mer och bättre kollektivtrafik. Hon sa att hon inte trodde på bilen i storstäderna. Det är fel transportmedel.
På landet är den bra men inte i städerna.

Bättre städer
Annelie Hulthén talade om behovet av bättre stadsplanering. Hon vill minska bilismen i städerna och då kan man inte tillåta att det byggs nya villor långt utanför som behöver service och kommunikationer. Städerna behöver bli tätare. Externa köpcentrum fungerar inte.