– Vi odlar kaffe på de bästa av våra jordar. Vi gör det för att få inkomster, fast vi har problem med vår egen livsmedelsförsörjning, säger två kenyanska jordbrukare, som deltar i en workshop om europeisk livsmedelssuveränitet.

[Ur nummer: 10/2008] Kenyanerna vill göra de europeiska deltagarna medvetna om hur deras matkonsumtion påverkar omvärlden.
– Vad ska vi göra? frågar en norsk deltagare i gruppen. Vi kan inte odla kaffebönor och vill inte avstå från kaffe.
– Ni måste vara medvetna om det etiska problemet, säger kenyanerna. Vi vill inte ha livsmedelshjälp. Vi vill bygga upp vårt eget jordbruk. Vi vill försörja oss själva.
Det uppstår en förvirring kring begreppen. Vad är livsmedelsuveränitet? Innebär det att varje land eller region ska vara självförsörjande?
När arbetsgrupperna återsamlas för en gemensam avrapportering vill engelsmannen Patrick Mulvany från UK Food Group klargöra begreppet.
– Livsmedelssuveränitet handlar inte om självförsörjning utan om folkens rätt att själva fatta beslut om sin försörjning. Mat kan inte reduceras till en handelsvara. Tillgången på mat är en grundläggande mänsklig rättighet. Hur det globala livsmedelssystemet bör förändras för att denna rättighet ska säkras har afrikanerna själva formulerat på ett forum i Nyéléni i Mali förra året.
Fotnot: Nyélénideklarationen om matsuveränitet går att hämta på www. ukfg. org.uk/docs/FoodSov17Dec2007.pdf.