Scan och Coop nådde en överenskommelse efter en två veckor lång bojkott mot delar av Scans sortiment. De 22 varslen har därmed dragits tillbaka.

[Ur nummer: 10/2008] (2008-10-06 21:09) – Det är viktigt här och nu att vi fått en överenskommelse och att vi kunnat ta bort varslen. Rent generellt när det gäller förhandlingar finns det självklart alltid risker att stranda, men nu är båda parter nöjda med uppgörelsen säger Margareta Thorgren, informationschef på Scan

Går det inte att ha bättre framförhållning i framtiden om handeln tackar nej till en produkt?

– Absolut ska det finnas framförhållning. Men i det här fallet fick vi veta det samma dag som produkterna fick köpstopp. Tas en stor order bort blir det omedelbara konsekvenser i produktionen som tar lång tid att återställa.