[Ur nummer: 11/2008] Hög inflation, finanskris och en månad med rekordmånga varsel. Nu menar LO-ekonomerna att regeringen saknar en politik för lågkonjunkturen.
– Man har skatter och arbetslöshetsförsäkring som kan stabilisera ekonomin i en konjunkturnedgång. Eftersom regeringen sänkt både arbetslöshetsersättningen och skatterna, försvagas konsumtionen och nedgången förvärras. Det finns inte heller några åtgärder förberedda om krisen fördjupas, och de tar tid att sjösätta när det
behövs, säger Lars Ernsäter, ekonom på LO.
LO-ekonomerna kritiserar också arbetslöshetsavgiften och påpekar att det nu är löntagarna som straffas med höga avgifter för en arbetslöshet som orsakas av finanskrisen.