[Ur nummer: 11/2008] Det är en skadeskjuten regering som försöker muta det arbetande folket genom att sänka skatten på arbete! Allt för att försöka vända opinionssiffrorna. Effekten blir att klyftorna mellan de som ännu har ett arbete att gå till och de sjuka, arbetslösa eller de som har fått pension ökar ändå mer: ”De närande och tärande.”
Alliansens politik som presenterades i statsbudgeten för 2009 innebär att tryggheten i social- och arbetslöshetsförsäkringen urholkas ytterligare. Detta i kombination med att vi står inför en djup lågkonjunktur där arbetslösheten med all sannolikhet ökar dramatiskt, kommer att innebära stora kostnader för landets kommuners socialbudgetar. De har även under sina två år vid makten sparat in det mesta av resurserna som fanns till arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning. Dessa resurser till utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik hade behövts nu när vi står inför bistrare tider. Men den borgerliga alliansen har ju inte gjort sig känd för att ha någon framförhållning eller göra några konsekvensanalyser i det de beslutar om!
”Det är som när man bygger något nytt, de billigaste lösningarna blir i längden de dyraste.”