Missbruk av inhyrda centralt inför avtalet 2010

Utvärdering och framåtblickar. Lite drygt halvvägs igenom avtalet från 2007 börjar uppladdningen inför nästa avtalsrörelse, 2010. Satsningen på lägstalönerna fick gott betyg, medan bemanningsfrågan och visstidsanställningarna fortsätter att vara ett problem.

[Ur nummer: 12/2008] Det framkom när en tredje och sista regional avtalskonferens hölls på Folkets hus i Stockholm. Då hade samtliga avdelningar fått summera vad som fungerat och inte i nuvarande avtal.
– Avtalet 2007 har överhuvudtaget gett bra utdelning i pengar räknat, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande. Tack vare att vi frös ob-tillägget under ett år fick vi mer pengar över till grundlönerna. Det var lite blandade känslor kring det, men det verkar vara få som märkt av det frysta ob-tillägget, eftersom man fått en höjning av lönen samtidigt.

Missbruk av inhyrda har ökat
Något som inte blivit bättre, snarare tvärtom, är hur företagen använder sig av inhyrd personal och visstidsanställda.
– Missbruket av inhyrda har snarare accelererat. Vi har på flera håll sett att företag friställer för att ta in personal via bemanningsföretag i stället. Ett annat problem är att företagen utnyttjar visstidsanställningarna både när det gäller korta inhopp och långa vikariat. Företagen får som längst visstidsanställa en person i tolv månader. Vi ser många ta in vikarier på elva månader och 29 dagar och sedan tar de in en ny vikarie. Det blir viktiga frågor inför nästa avtalsrörelse. Sedan är lönerna alltid viktiga förstås, så dem kommer det att handla om som vanligt.
* Finns det någon anledning att hålla
lönekraven nere om lågkonjunkturen håller
i sig?
– Tvärtom. Om inflationstakten fortsätter vara relativt hög måste lönerna hänga med. För våra medlemmar handlar det oftast inte om några stora marginaler. De måste kunna mätta sina familjer, och det måste man ju oavsett konjunktur.

Regel som är svår att utnyttja
Andra frågor som kom upp till diskussion var alternativregeln, som säger att de 40 timmar den anställde ska jobba
i veckan kan fördelas ganska fritt utifrån vissa ramar under en period på upp till tolv månader. Livs ledning konstaterade att den varit svår för arbetsgivarna att utnyttja.
Det fanns också önskemål om att få in mer pengar till omställningsförsäkringen och att de företag som jobbar med omställningarna ska utvärderas ordentligt. Förkortning av treskiftet och 27 dagars semester stod också på önskelistan.
I samband med avtalskonferenserna presenterades också Livs och Unionens lönegranskning, som utrett om det finns oskäliga löneskillnader mellan könen på ett antal arbetsplatser runt om i landet. Deras slutrapport kommer att vara klar vid årsskiftet.