[Ur nummer: 12/2008] Milko ska spara 150 miljoner kronor under en treårsperiod. Orsaken är att företaget är anpassat för en större mängd mjölk än som faktiskt produceras inom Milkos område.
Mejeriet i Bollnäs, som sedan ett tidigare beslut ska läggas ner helt, ingår inte i sparbudgeten. Nu har företaget sett över personalen på de fyra kvarvarande driftsplatserna.
– Vi har lagt ett varsel som berör 43 tjänster, säger Lena Holmestig, kommunikations?chef på Milko. Varslen gäller 13 i Östersund, 21 i Sundsvall och 9 i Karlstad.
* Ni har gått ut tidigare med att det ni ska spara in mellan 50 och 55 tjänster. Kommer fler människor att förlora jobbet?
– I dagsläget bedömer vi det här som tillräckligt, men vi är ännu inte färdiga med besparingarna för 2009. Det är omöjligt att redan nu se hur vi ska lösa sparkraven 2010 och 2011, säger Lena Holmestig.
Av de 43 tjänsterna som berörs gäller cirka hälften produktionen. Håkan Eriksson, koncernfacklig ordförande för Livs på Milko, tycker att utsikterna ser dystra ut.
– Frågan är hur man ska kunna skrapa ihop 150 miljoner utan att fler blir av med jobben. Men från produktionen kan man inte skära ytterligare om det ska finnas någon verksamhet kvar, säger han.