[Ur nummer: 01/2009] Varsel var ordet i var mans mun under hösten 2008. Och Arbetsförmedlingens prognoser för arbetsmarknaden under de kommande två åren är dystra.
Dagens arbetslöshet på
6,2 procent förväntas stiga under det här året till 7, 6 procent och under 2010 hamna runt 9 procent. Först efter det räknar Arbetsförmedlingen med att de åtgärdspaket som antas idag ska ge effekt på
arbetsmarknaden.
Men för livsmedelsindustrin har läget inte varit lika drastiskt.
– Det har varit en svag
uppgång av antalet varsel
under hösten, men livsmedelsindustrin påverkas snarare
av strukturomvandlingar
inom branschen är konjunkturläget, säger Hans Tydén, analytiker på Arbetsförmedlingen.
– Folk äter ungefär lika mycket oavsett.