LO, TCO och Saco
är överens om kritiken

Lavalutredningens förslag begränsar strejkrätten. Det är LO, TCO och Saco över?ens om i sina kommentarer kring förslaget som lades fram i mitten av december.

[Ur nummer: 01/2009] Claes Stråth har på regeringens uppdrag utrett hur Sverige ska lösa konflikten mellan svensk arbetsrätt och EUs lagstiftning, efter att EUs domstol slagit fast att Byggnads gick för långt när de satte ett skolbygge i Vaxholm i blockad 2004.

Strejkrätt begränsas
Det innebär att någon form av lagändring måste göras. Men den lösning som nu presenterades kritiseras från fackligt håll på flera punkter.
Framför allt ser många allvarligt på att strejkrätten begränsas. Facket kommer inte att kunna ta till konfliktåtgärder om företag har en ”hård kärna” av minimiavtal, alltså lön, arbetstid, arbetsmiljö och semester, som är i nivå med fackets eget avtal. Men insynen kan bli ett problem.
– Vi vet av erfarenhet att det finns oseriösa företag som skriver ett kontrakt att visa upp, där lönen kanske ligger på runt 130 kronor i timmen. Sedan får de anställda ett annat papper, det egentliga anställningskontraktet, där lönen är 40 kronor istället. Om förslaget går igenom måste facket gå via arbetsdomstolen bara för att kunna ta till åtgärder, säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson, från utredningens referensgrupp.
En annan punkt som kritiseras är att allt utanför den hårda kärnan, till exempel försäkringar, inte kommer att ingå för den utländska arbetskraften.

Påverkar mycket
Eftersom livsmedelsindustrin i relativt stor omfattning använder personal som hyrs in genom utländska företag är detta ett förslag som kan komma att påverka förbundet mycket i framtiden, enligt Livs andre ordförande Gerald Lindberg.
– I praktiken innebär det här en lönedumpning. Lönerna i vårt avtal är minimilöner, lokalt ligger de oftast mycket högre, påpekar Gerald Lindberg.