[Ur nummer: 01/2009] Boktitel: I skuggan av en storhetstid
Författare: Olle Sahlström
Bokförlag: Atlas, 2008
Boktitel: Solidaritetens nya landskap
Författare: Ingemar Lindberg
Bokförlag: Atlas, 2008

Hur ska fackföreningsrörelsen kunna återta initiativet? Svaret känns angeläget när världsekonomin går in i en depression. Men det är inte enkelt. Det framgår inte minst av två nyutkomna böcker av Olle Sahlström och Ingemar Lindberg. Båda med ett förflutet som ombudsmän på LO.
Olle Sahlström tar läsaren med på resa i Europa. I en rad reportage skildrar han mötet med fackföreningar i olika länder. Han förmedlar en bild av de svåra problem de står inför men också vilka framtida handlingsplaner som finns. Utgångspunkten är medlemsflykten, enbart en av fyra anställda i Europa är medlem i en fackförening. Dess?utom präglas dagens arbetsmarknad av allt mer osäkra och tillfälliga anställningar. Helt klart krävs nya och annorlunda former för facklig organisering.
Ett positivt exempel är hämtat från England. T&G (numera en del av Unite) har med framgång lyckats rekrytera nya medlemmar. Det handlar inte i första hand om att räkna antalet nya medlemmar utan om att bygga en stark och aktiv förening på arbetsplatsen. Eller som berättas i boken: ”Organisera betyder nya medlemmar, men det betyder också att vi mobiliserar de gamla, att vi skapar en facklig aktivitet.”
Ingemar Lindberg för i sin bok ett mer teoretiskt resonemang kring vilka utmaningar som fackföreningsrörelsen står inför globalt. Det är en bok om solidaritet vilket också titeln skvallrar om. Budskapet är att solidaritet måste byggas nerifrån och grundas på en kombination av ömsesidig nytta och upplevd gemenskap. Den globala arbetarklassen ringas in. Som han ser det står den inför två utmaningar. Dels konkurrensen mellan arbetare i olika länder, både vad gäller löner och arbetsvillkor. Dels organiseringen av den växande informella sektorn, eller informalisering som han valt att kalla detta fenomen.
De båda författarna bjuder på spännande men också nedslående läsning. Österrike är ett exempel på det senare. Där spekulerades medlemmarnas pengar bort i en stor bankskandal.
Det är med andra ord böcker att ta spjärn emot, de både inspirerar och provocerar. För den som är engagerad i fackligt arbete finns här mycket att lära.
Författarnas budskap är tydligt: fackets framtid handlar om förnyelse tillsammans med andra sociala rörelser över nationsgränserna.