[Ur nummer: 01/2009] Livs fackavgift sänktes från den 1 januari
i år med 20 kronor per avgiftsklass, samtidigt som man korrigerar avgiftsklasserna. Anledningen
till sänkningen är att arbetslösheten minskat i förbundet, vilket gör att arbetslöshetsavgiften totalt sett blir lägre.

De nya inkomstklasserna och avgifterna blir följande:

Inkomst/mån avgift/ mån
0 – 8 500 452 kr
8 501 -13 300 572 kr
13 301 -18 900 647 kr
18 901 – mer 717 kr

För pensionärer är avgifterna oförändrade, 60 respektive 160 kronor.