[Ur nummer: 01/2009] Livs stämmer Sia glass i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd, LAS. En utkörare i 60-årsåldern sades upp på grund av arbetsbrist förra året. Men när företaget sedan nyanställde blev han aldrig tillfrågad. Det strider mot återanställningsrätten, och Livs begär nu ett skadestånd på 100 000 kronor och ersättning för utebliven lön.