Facket kritiserar ledningen för den sena informationen

Under en treårsperiod har nästan 200 jobb försvunnit från Scan i Uppsala. Nu är ytterligare 58 uppsagda. Inför varje nerdragning har facket på arbetsplatsen upplevt samma problem: snabba besked, kort varsel.

[Ur nummer: 01/2009] Den senaste nerdragningen handlar om 50 anställda som efter tuffa förhandlingar mellan fack och arbetsgivare sades upp i december, och ytterligare åtta som går med avtalspension.
Orsaken denna gång är att Axfood under förra våren sade upp sin order på konsumentpackat kött.
– Axfood sa upp kontraktet för ett år sedan. Ändå kom inte beskedet om nerdragningen förrän sent i höstas, säger Far?had Shabani, ordförande i arbetsplatsklubben för Livs.

Ledningen håller med
Att information om uppsägningar kommer sent är något facket kritiserat företagsledningen för tidigare, och de har till viss del fått medhåll från ledningen.
– Vissa gånger borde vi kanske ha insett tidigare vad som var på gång och pratat med de anställda snabbare, säger Magnus Lagergren, vd på Scan.
* Har ni någon policy för hur långt i förväg ni ska diskutera nerdragningsplaner med de anställda innan ni varslar?
– Vi har en klar policy för det. Koncernfacket får initierad information om våra planer. Men de kan inte heller gå ut och meddela sina medlemmar om planer innan besluten är tagna.
* Många av de anställda är oroliga för att ni ska lägga ner anläggningen i Uppsala när terminalen i Linköping är färdig 2010. Kommer ni att göra det?
– Det förs inga diskussioner om att lägga ner anläggningen i Uppsala i dagsläget, tvärtom finns där ganska nya investeringar, säger Magnus Lagergren.

Grupp mot rykten
Han hänvisar också till en nybildad referensgrupp, som på arbetsgivarens initiativ ska motverka oro och ryktesbildning på arbetsplatsen.
Där ska arbetsledningen och facket lokalt träffas och få möjlighet att diskutera framtida förändringar.
– De säger att vi under året ska få ta del av företagets framtidsplaner. Det är ett bra initiativ så här långt i alla fall, säger Farhad Shabani om referensgruppen.