Neddragningar efter vikande vinst

I början av januari meddelade Atria Scandinavia att företaget ska genomföra ett effektiviserings- och besparingsprogram för att sänka de årliga kostnaderna med cirka 70 miljoner kronor. Samtidigt varslades cirka 90 anställda i produktionen.

[Ur nummer: 02/2009] Bakgrunden till neddragningen uppges vara vikande vinst på grund av ökade råvarukostnader, svag kronkurs och vikande efterfrågan som en följd av konjunkturutvecklingen. Det är framför allt fyra av Atrias anläggningar som är drabbade av varslet.
I Nässjö stänger Atria sin korvfabrik och produktionen flyttas till Borås. Sex anställda förlorar sina jobb. Anläggningen i Sköllersta är värst drabbad när det gäller antalet varslade, 50 av 323 tillsvidareanställda är varslade om uppsägning.
– Vi tycker att det låter mycket redan som det är nu och så vet vi att när sommaren kommer då får vi ännu mer att göra, säger Dennis Eriksson, vice klubbordförande i Sköllersta.

Färre istället för fler
Även köttpaketeringsanläggningen i Årsta är hårt drabbad. Där är 25 av 66 tillsvidareanställda varslade. Samtidigt har klubben sedan en tid tillbaka fört en ojämn kamp för att göra något åt de många inhyrda och helst velat se att företaget anställde fler. Nu verkar det som om de istället blir ännu färre tillsvidareanställda.
På Charkdelikatesser, Atrias fabrik i Halmstad, är förhandlingarna avslutade och 9 av 80 tillsvidareanställda sägs upp.
– Vi har svårt att se hur vi ska hinna med. Just nu har vi hur mycket som helst att göra, säger Bengt Rosén klubbordförande i Halmstad.

Visstidare får sluta
Atria i Fosie (Malmö) är den anläggning som klarat sig relativt bra. Där är det endast visstidsanställda som inte får förlängt.
– Vi har varit hårt drabbade tidigare men denna gång klarade vi oss lindrigt undan, berättar Håkan Persson, klubb?ordförande i Fosie.
Hur många som slutligen kommer att förlora jobbet är inte klart, förhandlingar pågick fortfarande vid Mål & Medels pressläggning.