42 varslade på Procordia

Procordia har varslat totalt 42 anställda om uppsägning, 24 på anläggningen i Kumla och 18 på anläggningen i Eslöv. Den huvudsakliga orsaken uppger ledningen vara följder av effektiviseringar.

[Ur nummer: 03/2009] – Vi har arbetat i många år med effektiviseringsprojekt där vi kontinuerligt går igenom våra fabriker, berättar Helena Giertz, personal- och informationsdirektör på Procordia.
Samtidigt som produktionen ökat genom effektivisering har företaget också märkt av en liten volymnedgång på vissa produkter. Om detta hänger ihop med lågkonjunkturen anser Helena Giertz vara för tidigt att säga.
På fabriken i Kumla är det 22 kollektivare och två tjänstemän som är varslade, förhandlingar har precis inletts.
Stefan Hall, Livs klubbordförande i Kumla, säger att det är en ständig jakt på kostnader på företaget. Samtidigt är han mycket kritisk till att handeln inte tillåter sina leverantörer att höja priserna för att kompensera ökade omkostnader.
– När vi får ökade kostnader för råvaror, emballage och löner nekar Ica oss att höja priserna och hotar med att kasta ut oss från hyllorna. Vi sitter i en rävsax.
Han anser att det här är något som Procordia och andra företag i samma båt borde ta itu med.
– Tillsammans med andra stora företag inom branschen borde vi sätta ner foten gentemot Ica. Jag är samtidigt fullt medveten om att det inte är enkelt då Ica har en sådan makt med över 50 procent av marknaden.
Fabriken i Eslöv har också känt av handelns makt. Där är det 18 kollektivare som sagts upp och förhandlingarna är redan avslutade.
– Det är alltid en kostnadsjakt här. Sedan har det också tillkommit att linjerna går allt bättre medan vi inte säljer lika mycket som tidigare. Så allting går just nu åt fel håll när det gäller sysselsättningen, berättar Jonny Bengtsson, Livs klubbordförande i Eslöv.
Procordia, ingår i Orkla-koncernen och är ett av Sveriges största livsmedelsföretag med 1100 anställda och anläggningar i Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Kumla, Örebro, Vansbro och Hofors.