Tre fingrar slets av i maskinen som användes trots förbud

En representant för Skåne kött & kebab AB har dömts till villkorlig dom och 60 dagsböter sedan en anställd mist tre fingrar i en gammal köttkvarn utan skyddsanordningar.
Samtidigt åläggs företaget en företagsbot om 75 000 kronor.

[Ur nummer: 04/2009] Den skadade anställdes som kebabmästare på Skåne kött & kebab 2004. Olycksdagen, 11 juni 2007, skulle han tillsammans med en arbetskamrat mala 600 kilo kött.
De drog ut den gamla köttkvarnen från lagret, och började jobba.

Kontakt med knivarna
Arbetskamraten öppnade lådorna med kött, medan kebabmästaren hällde köttet i kvarnen och malde det.
När han skulle ordna köttet i kvarnen kom handen i kontakt med spiralen som matar köttet mot knivarna. Tre fingrar slets av.

Ingen utbildning
Vid förhandlingen i Ystads tingsrätt berättade kebabmästaren att han inte fått någon utbildning i hur maskinerna i produktionshallen fungerade, och heller inte några säkerhetsinstruktioner.
Det fanns två köttkvarnar på företaget, förklarade han. Den gamla som han skadats i och en nyare som köpts begagnad några månader efter det att han börjat sin anställning. Den nya kvarnen hade ett galler som man var tvungen att lyfta på för att kunna fylla på kött, och när gallret lyftes stannade maskinen.
Men den nya kvarnen gick ofta sönder, och fungerade inte trots upprepade reparationer.
Av det skälet användes den gamla kvarnen till att mala köttet.
Förutom att kvarnen helt saknade skydd så var stoppknappen på kvarnen strömförande. Därför matade man på kött utan att stänga av maskinen.
Företagets ägare och styrelseordförande var av en helt annan åsikt. Det hade varit lite problem med den nya kvarnen första veckan, men därefter hade den gått ”som en klocka”. Att den gamla kvarnen överhuvudtaget fanns kvar berodde på att han ville ha den i reserv, om den nya skulle gå sönder. Och stoppknappen var inte strömförande.

Muntliga instruktioner
Han hävdade också att han berättat för alla anställda hur kvarnen fungerar. Eftersom de anställda inte kan läsa svenska hade de fått muntliga instruktioner. Arbetar man på rätt sätt är inte kvarnen farlig.
Tingsrätten konstaterar att ägaren/styrelseordföranden varit ansvarig för arbetsmiljön, och därmed haft en skyldighet att hålla sig underrättad om de bestämmelser som finns och att uppfylla de krav som ställs.
Han har dessutom i samband med en skyddsrond 2005 fått klart besked av Livs regionala skyddsombud om att den aktuella kvarnen inte fick användas i det skick den var.

60 dagsböter
Genom att behålla kvarnen i detta skick, med avsikt att använda den, och genom att inte förbjuda de anställda att använda kvarnen har han gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Åklagaren hade hävdat att brottet var att betrakta som grovt, men tingsrätten dömer styrelseordföranden till villkorlig dom och 60 dagsböter för arbetsmiljöbrott av normalgraden.
Dessutom åläggs Skåne kött & kebab AB en företagsbot om 75 000 kronor.
Den skadade kebabmästaren hade begärt 30 000 kronor i kränkningsersättning, men det kravet ogillas av tingsrätten. Bland annat därför att han på eget bevåg tagit fram den gamla kvarnen från lagret.