[Ur nummer: 04/2009] Finska Livs stödjer
facket i Brasilien
Arbetsmiljöproblemen inom kycklingindustrin är desamma över hela världen. Arbetarna vid linjerna löper stor risk att drabbas av belastningsskador om arbetet är allt för ensidigt, tempot för högt och arbetsdagarna för långa.
Det är i detta avseende ingen skillnad mellan arbetet i högkostnads- och lågkostnadsländer. Det finns en gräns för hur lågt priset på kycklingen kan vara utan att någon fått betala för det med förstörd kropp.
I Brasilien har livsmedelsarbetarfacket Contac jobbat i flera år för att begränsa arbetstempot och höja kvaliteten i den produktion som exporteras. Arbetet får stöd av finska Livs och det drivs ihop med den globala federationens regionalkontor, Rel-Uita. Målet är bland annat att höja organisationsgraden och utbilda fackliga skyddsombud.