Finska Livs vill ha fördjupat
svenskt-finskt samarbete

Finska Livs har försökt få igång förhandlingar om ett europeiskt företagsråd, EWC, inom HK Scan, men processen har förhalats av arbetsgivarna.

[Ur nummer: 04/2009] – Det är en skam att HK Scan är så ovilliga. Nu har man anmält det officiellt. Det innebär att företaget har tre år på sig, säger Henri Lindholm, finska Livs internationella sekreterare.
Vad gäller HK Scan så kan finska Livs tänka sig att utveckla ett fördjupat finskt-svenskt samarbete. Det skulle behövas ett starkt koncernfack.

Skamlöst i Baltikum
– De finska företagen uppför sig skamlöst i de baltiska länderna. Det är samma med HK Scan. Vi är mycket besvikna på dem. Vi har heller inte som fack lyckats påverka dem. Vi skulle kunna göra mycket mer för att trycka på vad gäller till exempel bättre arbetsmiljö.
Ett stort problem är den låga organisationsgraden. På HK Scans anläggning i Estland är 27 personer av 410 med i facket. Någon större risk för lågprisimport till Finland från de baltiska länderna ser inte Henri Lindholm.
Produktionsanläggningarna är fortfarande för små för det. Däremot finns det förutsättningar för export i Polen. Där har HK Scan byggt en ny baconanläggning.

Hårt skuldsatt efter köp
Henri Lindholm konstaterar att HK Scan, efter köpet av Swedish Meats, är hårt skuldsatt och sitter med höga utgifter som tär på lönsamheten.
* Tror du att HK Scan kommer att bli uppköpta av en global aktör?
– Även om företaget är börsnoterat tror jag inte att bönderna vill sälja och förlora kontrollen över sin industri. Jag är inte så orolig över det, säger Henri Lindholm.