[Ur nummer: 04/2009] Forskare och industrin har tillsammans ett anslag på 33 miljoner kronor för att utveckla gröna livsmedelsförpackningar av förnyelsebara råvaror från skog- och jordbruk. Det är många inblandade, åtta universitet och forskningsinstitut tillsammans med sexton företag. Bland de senare märks Lantmännen, Lyckeby och Stora Enso.
Torbjörn Widmark, koordinator mellan universitet och näringsliv, säger att det handlar om att ersätta de livsmedelsförpackningar som idag har en skyddande barriär av oljebaserad plast med förnyelsebara material.
– Tanken är inte att förpackningsmaskinerna inom livsmedelsindustrin ska behöva ersättas av nya. Det här ska kunna gå att göra med befintlig utrustning.
Någon förändring av livsmedelsarbetarnas jobb blir det såldes inte. Däremot kan det behövas fokus på de nya materialen. Enligt projektledaren Lars Järnström kommer inte nanoteknik att vara det huvudsakliga spåret, men eftersom det handlar om att ta fram tunna filmer, ytbarriärer, så kommer man att söka sig ner på nanostorlek (miljarddel).
Barriärer är viktiga om man till exempel ska förpacka till exempel potatischips som inte får bli fuktiga .