”Det sägs ju att ingen kan göra allt men alla kan göra något…”

– Det värsta jag vet är när människor i min närhet talar illa om andra. Även om man inte deltar i denna jargong så gör man det indirekt genom att inte säga ifrån. Det blir som ett tyst medgivande att det är okej, säger Senad Suhonjic.

[Ur nummer: 04/2009] Sedan två år tillbaka är Senad Suhonjic huvudskyddsombud på Santa Marias anläggning i Vadensjö. Det är ett fackligt uppdrag som han gillar då det ger honom möjlighet att jobba med frågor som han brinner för. Han vill inte bara förbättra den fysiska arbetsmiljön utan även den psykosociala.
– Det som är viktigt för mig är att hjälpa andra. Det jag mest av allt önskar, är att bidra till ökad medkänsla.
När vi ses så befinner han sig på en kurs i arbetsmiljö som hålls en trappa upp i Livs avd 2:s hus på Falkenbergsgatan i Helsingborg. Han har smitit ifrån en stund för att låta sig intervjuas om sitt engagemang i de psykosociala frågorna.
– Jag vill få till stånd en förändring för dem som är utsatta. Det sägs ju att ingen kan göra allt men alla kan göra något…

”Mobbning finns överallt”
Han talar utifrån egna erfarenheter, inte bara utgående från Santa Maria, där han snart jobbat i fem år, utan från tiden som fjälljägare i lumpen och på Team Sportia där han jobbat extra.
– Vart jag än har varit så har det förekommit mobbning. Det har gjort mig mycket illa berörd. Det är något som går emot alla mina värderingar.
Han tror också att hans bakgrund som flykting från krigets Bosnien har haft stor betydelse för hans ställningstagande och engagemang. Han var bara nio år när han kom till Sverige.
– Det jag var med om som barn i Bosnien har format mig. I min vardag strävar jag efter att vara öppen och inte fördomsfull mot människor som jag möter.
Som han ser det handlar det minst lika mycket om hur arbetskamrater förhåller sig till varandra som hur chefer uppträder.
– Det gäller att vi försöker lyfta fram det som är positivt hos var och en. Tyvärr är det vanliga att fokusera på det negativa, på bristerna hos varandra. Kan vi vända denna trend så tror jag allmänt sett att vi skulle kunna få till en betydligt bättre arbetsmiljö med väldigt enkla medel.
Han har själv aldrig blivit utsatt för mobbning men blivit vittne till hur andra farit illa, unga som gamla. Han har funderat på olika strategier för att komma åt problemet.
– Ett sätt som jag tror kan fungera, om man känner de som pratar, är att lyfta fram något positivt hos den som de talar illa om och sedan gå därifrån. Det överraskar. Det man förväntas göra är att hålla med. Jag är intresserad av psykologi och har läst en hel del, och det här tipset har jag fastnat för.

Bättre sammanhållning efter resa
Han berättar entusiastiskt om den studieresa till Mexiko som företaget nyligen bjöd de anställda på. De reste i två omgångar så att produktionen inte skulle bli allt för lidande. Tanken var att de skulle lära känna det land vars mat de producerar. Under resan fick de också möjlighet att umgås på ett helt annat sätt än tidigare.
– Det gjorde att vi fick en mycket bättre sammanhållning. Samtidigt kom det upp saker som borde förbättras i vår psykosociala arbetsmiljö.
Det här vill han som skyddsombud ta tag i och konstaterar att det allmänt finns en fara att man bara fokuserar på brister i den fysiska miljön.

Svårläkta sår
– Sår i själen är mer svårläkta än många fysiska skador. Tänk om vi alla ibland kunde bjuda varandra på ett leende. Hur mycket lättare skulle inte livet bli då?
Han hoppas som skyddsombud få till stånd samtal om empati och medkänsla på arbetsplatsen.
– Jag skulle önska att vi fokuserade mer på att hjälpa varandra att få bättre självförtroende. Det är så lätt att kasta ur sig negativa omdömen som får förödande effekter utan att man förstår vidden av det.
Han understryker också att människor som utstrålar självkänsla och som är trygga med sig själva kan bidra till att lyfta andra.
– Sånt smittar av sig, säger han. Är man stark och trygg i sig själv så påverkar det andra på ett positivt sätt. Ofta är det de med problem som letar fel hos andra. De gör det för att komma till rätta med sina egna tillkorta-kommanden. Det tror jag är en stor orsak till varför mobbning förekommer så ofta som det gör.