– Utbildning, arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet är frågor som det förmodligen är lättast att börja med om vi ska hitta fram till gemensamma ståndpunkter, säger Henri Lindholm, internationell sekreterare i finska Livs.

[Ur nummer: 04/2009] På bordet ligger de upptryckta avtalen. Det är mejeri, bageri, bryggeri och slakt- och chark och så ett för det som de andra inte täcker, kallat industri. Många stora arbetsgivare som HK Scan, Atria och Fazer Bageri är gemensamma.
Avtalssekreterare Tom Sundberg är också med och han berättar om avtalsrörelsens ramar som i princip är likadanna som i Sverige. Det är först träffar med fackliga representanter som diskuterar vilka krav som förbundet ska föra fram. I Finland är det huvudförtroendemän och skyddsombud som träffas i distrikten. I höst ställs kraven samman och rangordnas.
– När avtalen löper ut upphör fredsplikten. Varseltiden för stridsåtgärder är 14 dagar, säger Tom Sundberg.
* Finns det laglig möjlighet till sympati?åtgärder om svenska Livs skulle begära det.
– Ja, säger Tom Sundberg.
Det finns ett uppmärksammat exempel på sympatiåtgärder över nationsgränserna inom pappersindustrin. Det var 2005 och gällde den gemensamma finsk-svenska arbetsgivaren Stora
Enso. Svenska Pappers genomförde en övertidsblockad för att stödja finska Pappers och för att förhindra att produktionen dirigerades om under pågående konflikt i grannlandet. Det här har Svenskt Näringsliv gjort en stor affär av och sagt att det innebär att fredsplikten i Sverige inte är värd något. Men det är alltså samma i Finland. Den finska och svenska strejkrätten ligger nära varandra och tillåter sympatiåtgärder om primärstrejken, den konflikt som sympatiåtgärden vill stödja, är laglig.
Tom Sundberg säger att det inte är möjligt att driva egna krav via ett annat förbund. Vad det handlar om är att hitta gemensamma krav som man kan driva på var sitt håll för att öka trycket gentemot arbetsgivaren.
Det handlar heller inte om lönenivåer. Det är långt kvar till att det skulle vara aktuellt.