[Ur nummer: 05/2009] Efter Marit Paulsens bok Lurad av laxen har en debatt uppstått om möjligheten att försörja världens befolkning på ekologiskt odlad mat. Går det? Eller krävs det kemiska bekämpningsmedel och syntetiska gödningsmedel.
En tung röst skrev ett inlägg i Svenska Dagbladet den 21 april. Generaldirektören för Kemikalieinspektionen Ethel Forsberg anser att effektiva odlingsmetoder utan kemikalier är en viktig kunskapsöverföring till utvecklingsländer. Bättre kemikaliekontroll i Sverige, Europa och globalt genom biståndsarbete behövs.
I utvecklingsländerna har bönder och lantarbetarna ofta ingen möjlighet att skydda sig mot kemiska bekämpningsmedel. De saknar utbildning för användningen av kemikalierna. Det finns inte varningstexter på deras språk eller skyddsutrustning.
Hon nämner Parakvat som exempel, ett bekämpningsmedel som har förbjudits inom EU, därför att det är akut hälsofarligt. Tillverkaren, bioteknikjätten Syngenta, har då inlett stora säljkampanjer i fattiga länder som Malaysia.
Ethel Forsberg konstaterar att åtminstone två saker talar för det ekologiska: Det gynnar den biologiska mångfalden. Och frånvaron av kemiska bekämpningsmedel eliminerar de problem för hälsa och miljö som dessa medel orsakar för stora delar av dagens livsmedelsförsörjning.