[Ur nummer: 05/2009] Ledamöterna i Europaparlamentet kommer från olika politiska partier. Ledamöterna, som brukar kallas Europaparlamentariker, grupperas inte efter land utan indelas i politiska grupper.
Politikerna arbetar också i utskott, en sorts arbetsgrupper som tar hand om olika områden som till exempel utbildning eller jordbruk.

Lite kort kan man säga att Europa-
parlamentarikerna gör följande:
* Granskar och bestämmer tillsammans med ministerrådet om EU-kommissionens förslag ska bli nya EU-lagar.
* Kontrollerar att andra EU-institutioner sköter sitt arbete.
* Deltar i besluten om EUs budget, det vill säga hur EUs gemensamma pengar ska användas.
Idag är 20 av 27 EU-länder borgerligt styrda. Den största gruppen i parlamentet är också den borgerliga gruppen som utgörs av Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater (EPP-ED). I den sitter svenska moderater och kristdemokrater.

Den näst största gruppen är Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (ESP). I ESP ingår 33 partier, däribland det svenska socialdemokratiska partiet som idag har 5 av Sveriges 19 platser i Europaparlamentet.
ESP har antagit ett gemensamt valmanifest som också omfattar de frågor som de svenska socialdemokraterna går till val på. Det handlar om att skapa fler trygga jobb i EU och Sverige, att ta täten i klimat?arbetet och att vara en solidarisk röst i världen.