[Ur nummer: 05/2009] Den 7 juni är det val till parlamentet, ett val som hålls var femte år. Det har hänt en hel del inom EU sedan Sverige blev medlem 1995. Idag består EU av 27 länder som tillsammans har cirka 497 miljoner invånare. Länder med stor befolkning har fler representanter än länder med liten befolkning. Till parlamentet väljs i år 736 ledamöter (var tidigare 785), 18 av dem från Sverige (var tidigare 19).
Läs mer på www.eu-upplysningen.se