Livs kongress hålls i år för andra gången utanför Stockholm, valet föll på Umeå Folkets Hus. Bakgrunden är det beslut som fattades vid kongressen 2001 att inte alltid hålla till i landets huvudstad.

[Ur nummer: 05/2009] Lördagen den 30 maj bänkar sig:
* 109 kongressombud
* 36 repskapsledamöter
* 11 förbundsstyrelseledamöter

Vid kongressen i Umeå kommer det att finnas 156 personer med rösträtt. Det är deras röster som avgör huruvida de 131 motionerna kommer att antas eller avslås.
l Utöver dem med beslutande-rätt deltar även de som har rätt att yttra sig och avge förslag men inte rösta:
* 22 lokalombudsmän
* 8 förbundsfunktionärer
* 3 revisorer

Av de 109 valda kongressombuden är 37 kvinnor, det vill säga 34 procent. Avdelning Botnia och avdelning 51 Gotland utmärker sig genom att inte ha några kvinnliga ombud.

Påfallande få av ombuden bär icke-svenskklingande namn.
Av de 109 ombuden är 68 på sin första kongress. Medelåldern bland ombuden är 44 år. Äldst är 63 år och yngst är 24 år.

Av förbundets 12 avdelningar bidrar Livs avd 1 Bohus Älvsborg med flest ombud, 13 stycken, medan avd 51 Gotland endast har 2 ombud.

Förutom motionerna kommer även ny ledning för Livs att väljas. På dagordningen står också att ta ställning till förbundets framtid, materialiserat i organisationsutredningens rapport. Dessutom ska kongressen behandla det näringspolitiska programmet Du sköna nya värld…? samt jämställdhetsrapporten, ekonomi- rapporten och förslaget till nya stadgar.

Välkommen till Livs 19:e ordinarie förbundskongress den 30 maj – 3 juni 2009!