Nya regler om Mera Livs går igenom

Den av förbundsstyrelsen föreslagna valberedningen sammanträder inte före kongressen. Den har inget mandat innan den är vald. Under punkt nummer 6 – val av kongressens funktionärer – väljs den.

[Ur nummer: 05/2009] Därefter ställer valberedningens ordförande ut nomineringstider för olika val som genomförs steg för steg.
Det är val av förbundsordförande, andre ordförande och tredje ordförande. De tre är anställda av förbundet och kallas kongressvalda funktionärer och ingår i förbudsstyrelsen som består av 11 ledamöter.
Övriga 8 ledamöter kommer från produktionen och väljs också av kongressen. För varje ordinarie ledamot väljs två personliga suppleanter.
Därtill sker val av förbundets revisorer och revisorssuppleanter.

Val av förbundsmöte
Så långt är allt som vanligt. Om förbundsstyrelsen förslag till ny organisation Mera Livs antas tillkommer några nya val. Då ska kongressen välja förbundsmötets ledamöter. Förbundsmötet består av 34 ledamöter som väljs av kongressen.
Varje region har 3 ledamöter och därefter ytterligare en ledamot per påbörjat 2000-tal medlemmar.
Regionerna enligt förslaget är Region Väst (nuvarande avdelning 1 Bohus Älvsborg, avdelning 11 Halmstad och avdelning 17 Skara) , Region Norr (nuvarande avdelning Botnia), Region Mitt (nuvarande avdelning Bergslagen och avdelning 10 Gävle-Dala) Region Syd (nuvarande avdelning Syd, avdelning Sydöst och avdelning 2 Helsingborg) och Region Öst (nuvarande avdelning 4 Stockholm och avdelning 9 Linköping och avdelning 51 Gotland).
En annan nyhet i den organisationen är att kongressen väljer en valberedning för hela kongressperioden. Den består av 5 ledamöter, en från varje region.
Enligt förslaget ska den valberedningen bland annat hantera nomineringar till förbundsmöte, förbundsstyrelse, revisorer, kongressombud för medlemmar utan arbetsplatsklubb, regionalt förtroendevalda och regionala skyddsombud.