Livs lever vidare i ny form. Förslaget till ny organisation fick kongressens stöd. Det innebär att avdelningarna läggs ner och fem regioner bildas. Den nya organisationen börjar gälla från 1 juli parallellt med att den gamla organisationen avvecklas.

[Ur nummer: 05/2009] Sent på lördagskvällen fattade Livs kongress beslut om en ny organisation som innebär en rad radikala förändringar. Det skedde efter en lång debatt med många inlägg.
Kongressen hade att behandla 33 motioner i samband med rapporten om ny organisation.
Det var Eva Karlsson, Livs tredje ordförande, som föredrog förbundsstyrelsens förslag till ny organisation.
– Jag förstår att många känner osäkerhet inför det nya, det är högst mänskligt. Förslaget till ny organisation bygger dock inte på att vi befinner oss i nöd eller ser oss som ett sjunkande skepp. Vi gör den här förändringen för att möta framtiden som en ännu starkare fackförening.
Hon förklarade också att förslaget är en helhet som sitter ihop, det kan ses som ett bord som står på fyra ben, sågar man av ett så kommer bordet att börja luta. De fyra benen är gemensam verksamhet, gemensam ekonomi, beslutsorganisation med två nivåer och verksamhetsorganisation med tre nivåer.
Flera talare stödde förbundsstyrelsens förslag, bland andra Johan Claesson, från avd 4 Stockholm. Han angav två skäl; det första är den gemensamma ekonomin som sparar tid och pengar till det som facket ska göra nämligen teckna kollektiv avtal och rekrytera medlemmar, det andra var demokratin. Han var inte rädd för att uppgiften var för svår för klubbarna.
– Vi vet att människan växer med ansvar, sade han.  
Det fanns också flera ombud som ville ha ganska genomgripande förändringar i det förslag som förbundsstyrelsen lagt fram.
Benny Kolnby, från avd Syd, tillhörde dem. Han talade för att det skulle skapas regionstyrelser som skulle få ett årligt ekonomiskt utrymme baserat på medlemsantal. Han illustrerade sitt argument med hjälp av sin slips som han klippte av.
– Ekonomi och demokrati hör ihop. Det fungerar inte med ekonomi i toppen och demokrati i botten, sade han och pekade på den halva slipsen som fanns kvar.
I det nya Livs blir klubbarna utgångspunkten för demokratin. Det är klubbarna som kommer att utse kongressombud, de blir också lokal facklig organisation. Det sistnämnda oroade Tonka Frodlund, från avd 2 Helsingborg, en av få kvinnor som deltog i debatten. Hon var bekymrad över att arbetsbelastningen ute på klubbarna skulle bli allt för stor.
– Hur många tror ni kommer att ha möjlighet att ägna sig åt mer fackligt arbete? frågade hon.
Hennes erfarenhet var att det är svårt att få arbetsgivare att gå med på mer facklig tid, speciellt med tanke på att arbetsplatserna blir allt mer slimmade.
Alternativet till ny organisation var att Livs skulle utreda samgående alternativt avveckling av förbundet.
Hans-Göran Axelsson, från avd Sydöst, yrkade bifall till samgående.
– Är det försvarbart att behålla Livs? Ja, av känslomässiga skäl men som jag ser det är det för riskabelt. Jag inbillar mig inte att det blir lägre avgift om vi går ihop med ett annat förbund men vi blir mindre sårbara för förändringar. Därför yrkar jag bifall till att utreda samgående med annat förbund men med stor sorg, sade han.
Hans-Olof Nilsson betonade att fackligt arbete handlade om mod, så var det när Livs bildades och så är det fortfarande i många länder med begränsad demokrati.
– Det krävs nu modet att forma ett nytt förbund utifrån att man tror att det ska kunna vara hållbart 20 år framåt.
Han sade att ett samgående med till exempel IF Metall inte löser Livs problem eftersom förbunden inte har samma arbetsgivare. Han tyckte inte heller att förslaget om avveckling var speciellt genomtänkt.
– I höst inleds en tuff avtalsrörelse. Vi kan inte komma till motparten Li med avtalskrav och samtidigt säga att förbundet ska avvecklas.
Han målade istället upp en vision om ett mer djupgående samarbete med de nordiska förbunden, ett sådant är redan påbörjat som ska syfta till att formulera gemensamma avtalskrav.
Lars Erlandsson begärde sluten omröstning, bifogade de 25 namn som krävdes. Men kravet drogs efter övertalningar tillbaka och omröstningen kunde göras öppet med en mycket komplicerad propositionsordning i 20 steg. Utgången blev att förslaget till ny organisation, med undantag av några marginella justeringar, gick igenom.
Livs kongress hålls i Folkets hus i Umeå mellan 30 maj och 3 juni.