[Ur nummer: 05/2009] Förbundet ska satsa på att utveckla medlemskapets värde. Tillsammans med Folksam ska man undersöka möjligheterna att ta fram nya förmåner som kan kopplas till medlemskapet. Överst på önskelistan står tandvårdsförsäkring och bilförsäkring. 
 Det var en ganska livlig debatt innan kongressen beslutade att ge förbundet i uppgift att utreda kostnaderna och återkomma till förbundsmötet.
 Flera ombud talade om betydelsen av att ha råd med tandvård. 
 – Vi har en kollektiv hemförsäkring i Livs. Det är bra, men vad är egentligen skillnaden mellan att bli rånad på sina besparingar i hemmet och gå till tandläkaren och få en räkning som man inte har råd att betala? undrade Pia Andersson, från avdelning Syd.
 Hon fick medhåll från Therese Nilsson från avd 11 som talade om livsmedelsarbetarnas arbetsmiljö med bland annat provsmakning och mjöldamm som ger upphov till tandproblem. 
 Göran Wrene från avdelning 4 sa att målet är att tandvården blir en del av den allmänna sjukförsäkringen. Även om det är en politisk fråga kan vägen dit gå via tilläggsförsäkring och gruppförsäkring i avtalen. 
 Också livsmedelsarbetarnas svårigheter att ta sig till jobbet utan egen bil väckte engagemang. Bilförsäkring är dyrt. Sunil Jayasooriya argumenterade starkt för att Livs tillsammans med Folksam ska undersöka kostnaderna för en tilläggsförsäkring för bil, kallad ”medlemsbil”.
  Men de kollektiva fackliga lösningarna behövde inte begränsa sig till försäkringar. Ken Clignez från avdelning 9 menade att medlemmarnas samlade köpkraft kan användas för att ta fram olika typer av rabatter och bonusar inom till exempel friskvård och sportkläder.
 Också några kritiska röster hördes. Per Lilja från avdelning Sydöst tyckte att försäkringsivern gått ett steg för långt. 
 – Några beslut måste människor ta själva. Alla har inte bil. Snart kommer vi att betala in all lön till förbundet och få lite fickpengar för att köpa godis.