[Ur nummer: 05/2009]  Kongressen gav förbundet i uppdrag att verka för att karensdagen i sjukförsäkringen upphör. Karensdagen infördes under 90-talskrisen. Innan dess fanns den inte. För Livs medlemmar som jobbar under livsmedelslagens hygienbestämmelser är karensdagen ekonomiskt betungande. Av solidariska skäl borde den tas bort.
 Att verka för att ta bort karensen i a-kassan i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist fick däremot inte kongressens bifall. Det avslogs med 84 röster mot 68.