[Ur nummer: 05/2009]
Ett flertal motioner vidarebefordrades till avtalsdelegationerna. Det gällde kravet på att midsommarafton ska ändras från vanlig arbetsdag till fridag/helgdag. Det gällde rätten till läkar- och hälsoundersökningar för den som jobbar minst 25 procent natt. Också problemet med arbetsgivare som varvar visstidsanställningar med vikariat ansågs vara en avtalsfråga liksom rätten att få tjänstledigt för att pröva annat jobb.