Förbundet ska satsa på att utveckla medlemskapets värde. Tillsammans med Folksam ska man undersöka möjligheterna att ta fram nya förmåner som kan kopplas till medlemskapet. Överst på önskelistan står tandvårds?försäkring och bilförsäkring.

[Ur nummer: 06/2009] Det var en ganska livlig debatt innan kongressen beslutade att ge förbundet i uppgift att utreda kostnaderna och återkomma till förbundsmötet.
Flera ombud talade om betydelsen av att ha råd med tandvård.
– Vi har en kollektiv hemförsäkring i Livs. Det är bra, men vad är egentligen skillnaden mellan att blir rånad på sina besparingar i hemmet och gå till tandläkaren och få en räkning som man inte har råd att betala? undrade Pia Andersson, från avdelning Syd.
Hon fick medhåll från Therese Nilsson, från avdelning 11, som talade om livsmedelsarbetarnas arbetsmiljö med bland annat provsmakning och mjöldamm som ger upphov till tandproblem.
Göran Wrene, från avdelning 4, sa att målet är att tandvården blir en del av den allmänna sjukförsäkringen. Även om det är en politisk fråga kan vägen dit gå via tilläggsförsäkring och gruppförsäkring i avtalen.