[Ur nummer: 06/2009] Både Livs ordförande Hans-Olof Nilsson och avtalsansvarige Gerald Lindberg tog i tal och inlägg upp den allt besvärligare situationen på arbetsmarknaden och att det ökar risken för konflikt i kommande avtalsrörelse 2010. Det är bland annat synen på oorganiserade som oroar.
Arbetsgivarna i Livsmedelsföretagen, Li, hävdar efter utslaget i ”Gevalia-domen” att facket inte har rätt att få insyn i de oorganiserades löner och därmed i praktiken inte möjlighet att kontrollera om arbetsgivaren följer träffade avtal.
– Li och deras ledning, Agneta Dreber, har bytt inriktning, sade Hans-Olof Nilsson i sitt slutanförande. De har bytt både personal och attityd. De räknar kallt med att vi är försvagade. De räknar med att rulla tillbaka det som vi vunnit i förra avtalsrörelsen. Vi säger till dem att kollektivavtalen på våra arbetsplatser gäller alla. Och vi ska kunna kontrollera det. Det kommer vi att ta strid för i nästa avtalsrörelse.