[Ur nummer: 07/2009] Under 2008 fick medlemmarna i de olika förbund som anlitat LO-TCO Rättsskydd tillbaka cirka 319 miljoner kronor.
Det är många gånger mer än vad verksamheten kostat för de förbund som anlitat bolaget.
Den medlem som vill anlita en jurist måste gå via sin fackliga organisation.