[Ur nummer: 07/2009] Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson har utsetts som ny ledamot i AMF Pensions styrelse efter att Wanja Lundby-Wedin lämnar sitt uppdrag i styrelsen.
AMFs styrelse har nu också gjort upp om en förlikning med förre vd:n Christer Elmehagen med anledning av att han fått för hög pension och gjort fel när han flyttade pensionen innan AMF beslutade om sänkta pensioner för alla pensions?sparare.
Totalt uppgår värdet av förlikningen till 10,1 miljoner kronor som ska återföras till AMFs sparare. Förlikningen innebär att alla tvistefrågor mellan styrelsen och Christer Elmehagen är lösta.