[Ur nummer: 07/2009] Rätten att organisera sig fackligt finns inskriven i FN- och ILO-konventioner. Dessa har erkänts av cirka 150 av världens drygt 200 stater. Trots det sker dagligen kränkningar av de fackliga rättigheterna.
I början av juni presenterades den årliga rapporten från Internationella fackliga samorganisationen, IFS, som ger en bild av hur det är ställt med respekten för fackliga rättigheter. Det är som vanligt en dyster läsning.
Antalet rapporterade kränkningar under 2008 handlar om tiotusentals fall och de har skett i alla världsdelar.
Då ska man samtidigt ha i åtanke att många kränkningar aldrig rapporteras. Det vi säkert vet är att 76 personer har mördats på grund av sitt fackliga engagemang, 49 av dem i Colombia. Cirka 7500 anställda har avskedats för sitt engagemang, och värst drabbade är fackligt aktiva i Turkiet där 2000 av dem förlorat jobbet. Ibland annat Kina, Burma, Laos, Nordkorea och Vietnam var det även förra året förbjudet att bilda fria och demokratiska fackföreningar. Inte heller är någon ljusning i sikte.
Från fackligt håll befarar man att den globala finanskrisen kommer att förvärra situationen ytterligare.