[Ur nummer: 07/2009] Arbetslöshetsavgiften som a-kassorna betalar till staten kommer att sänkas med 50 kronor per icke arbetslös medlem. Varje a-kassa avgör själv om man kan sänka avgiften till medlemmarna.
För Livs a-kassa innebär det ingen förändring. Den nuvarande avgiften på 205 kronor kommer att behållas trots ökande arbetslöshet.