– Nu kommer vi att tillhöra rätt fackförbund. Det är vi nöjda med. Vi har inte känt oss som tjänstemän. Vi vill tillhöra Livs, säger Mikael Hernström, som är ordförande i de säljande chaufförernas intresseförening på Pågen.

[Ur nummer: 07/2009] För de 380 säljande chaufförerna på Pågens har de senaste åren varit turbulenta. Det har inte varit lätt att förhandla med arbetsgivaren och de har tvingats till försämringar av arbetsvillkor och löner.
– Vi hoppas att vi nu ska få ett tydligare avtal och ett starkt förbund bakom oss, säger Mikael Hernström.
De säljande chaufförerna på Pågen och som tidigare tillhört Unionen kommer att bilda en egen klubb inom Livs.
– Vi är spridda över hela landet, men vi har en enorm sammanhållning. Som mest har det varit 250 medlemmar på årsmötet i Gävleborg. Till det senaste kom 125, trots att många hade lång resväg och var tvungna att sova på hotell.
Pågenkoncernen kommer i framtiden att ha tre Livsklubbar. En för säljande chaufförer, en för bageriet i Göteborg och en för bageriet i Malmö.
Bagerierna i Malmö och Göteborg är ungefär lika stora, de har 300 medlemmar vardera. Därtill kommer säljande chaufförer som är ungefär 400 stycken. Totalt blir det nästan 1000 Livsmedlemmar inom Pågenkoncernen.
Kent Wahlberg, klubbordförande på bageriet i Malmö, har varit med i förhandlingarna om de säljande chaufförernas övergång och tycker att lösningen blev mycket bra.
– Nu är alla i hela kedjan organiserade i samma förbund, från mjölet som mals på Lilla Harrie Kvarn, som ingår i Pågenkoncernen, till produktionen på bagerierna och ut till att produkterna ligger i hyllorna i butik.