Strax före midsommar utbröt en vild strejk hos Systembolagets dotterbolag Lagena distribution i Jordbro utanför Stockholm. Bak?grunden var arbetsgivarens beslut att varsla 33 anställda om uppsägning och ersätta dem med inhyrda från ett bemanningsföretag. Det skedde dessutom innan förhandlingarna med facket var avslutade och innan löntagarkonsulter fått möjlighet att granska företagets beräkningar.

[Ur nummer: 07/2009] Den vilda strejken varade i fyra dagar. Lagerarbetarnas vrede fick stort utrymme i media. De lyckades få igång debatten om rätten till fast anställning. Att döma av det som skrivits så har de strejkande arbetarna också haft mediernas sympatier på sin sida.

Brist på anställningstrygghet berör mån?ga, inte bara LOs medlemmar utan även tjänstemän och journalister. Sveriges Tele?vision, SVT, som sagt upp fast anställda journalister och istället tagit in journalister via ett bemanningsföretag, lät dessa bevaka den vilda strejken. En av reportrarna sade till Rapports webb att det kändes lite absurt att bevaka en strejk som på många sätt var en parallellhistoria till vad SVT nyss gått igenom. Hon undrade varför de som sagts upp från SVT inte också hade strejkat och varför facket varit så osynligt.

Att berörda medlemmar själva agerar och för sin egen talan gör ett starkt intryck. Det blir då så oerhört konkret vad det hela handlar om. Men medlemmar kan tvingas att betala ett högt pris beroende på vilka stridsåtgärder som de väljer. Lagerarbetarna som gick ut i vild strejk riskerade både böter och avsked.

Självklart är det viktigt att protestera mot arbetsgivarnas beteende. Och det görs, inte minst från de fackliga leden. På Livs kongress i Umeå togs ett uttalande där förbundet fördömde arbetsgivarens agerande på Lagena när man säger upp folk på grund av arbetsbrist och sedan anlitar bemanningsföretag som gör samma arbetsuppgifter. Ett utstuderat sätt att sortera ut arbetare som anses obekväma.

Ett upprörande exempel är Marabou (Kraft Foods) i Upplands Väsby där ett 100-tal arbetare sades upp och en del av dem erbjöds sedan arbete i ett bemanningsföretag som anlitades av Mara?bou. På så sätt kringgick företaget både turordning och återanställningsrätt. Vreden var stor bland de drabbade arbetarna. Många mådde också mycket dåligt. Livs har stämt företaget till Arbets?domstolen. Det gjordes i januari 2007. Målet är det största i förbundets historia. Trots att två och ett halvt år gått har domstolen ännu inte behandlat frågan. Det är inte Livs fel. Förbundet är väl rustat för att i domstol driva medlemmarnas talan. Bollen ligger nu hos Arbets?domstolen som av någon outgrundlig anledning låter det hela dra ut på tiden.

Det är en principiell viktig fråga som Livs driver. Flera gånger har Arbetsdomstolen gett arbetsgivare rätt när de har sagt upp anställda och ersatt dem med inhyrd arbetskraft. Om lagen inte ger de anställda tillräckligt skydd så måste anställningstryggheten stärkas i kollektivavtalen eller lagen ändras, vilket LO också krävt. Det är en av flera avgörande frågor som nu diskuteras inför 2010 års avtalsrörelse. Mycket tyder på att det kommer att bli en mycket tuff sådan.