[Ur nummer: 09/2009] Den som får rösta i kyrkovalet ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast den 20 september. Man behöver inte vara svensk medborgare men man ska vara folkbokförd i Sverige. Totalt är cirka 5,6 miljoner röstberättigade.

I kyrkovalet väljs de personer som ska styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige eller kyrkoråd i församlingen, samfällda kyrkofullmäktige i samfälligheten, stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ med 251 platser och en fyraårig mandatperiod.
Läs mer på: www.svenskakyrkan.se