[Ur nummer: 09/2009] – När våra medlemsföretag frågar oss om de är skyldiga att lämna ut uppgifter om icke-fackliga medlemmars löner till Livs, så har vi sagt till dem att de inte är det enligt avtalet. De får göra som de finner lämpligt. Det framgick av Gevaliadomen, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Li.
Någon central rådgivning där medlemsföretagen uppmanas att inte lämna ut löneuppgifter har inte förekommit, enligt Anna Nordin.
Hon säger att Li:s medlemsföretag gör på olika sätt. Vissa lämnar ut samtligas löneuppgifter, andra gör det inte.
* Vad innebär det för de kommande avtalsförhandlingarna?
– Det vill jag inte spekulera i media om. Vår inställning är att vi ska lösa det här mellan parterna och inom lagens ramar.
* Anser ni att det strider mot lagen att lämna ut oorganiserades löneuppgifter utan deras samtycke till en fackförening?
– En analys av personuppgiftslagen vill jag inte ge mig in i.