S-kandidaten Johan Åkesson varnar för ”svartrockar” och främlingsfientliga

Den 20 september är det kyrkoval. Johan Åkesson, livsmedelsarbetare och kyrkopolitiskt aktiv, gör vad han kan för att sprida information. Som han ser det är demokratin sårbar i ett val med så lågt röstdeltagande som i kyrkovalet.

[Ur nummer: 09/2009] Röstdeltagandet i kyrkovalet är lågt, det låg 2005 på tolv procent. Men det är fler som kandiderar till kyrkomötet jämfört med förra valet. Johan Åkesson, som redan suttit en mandatperiod, står på valbar plats som fjärde namn på Socialdemokraternas lista.
– Jag borde bli invald om det inte går väldigt dåligt i valet, säger han.
Vi har slagit oss ner på hans stamfik i centrala Simrishamn, ett stenkast från Sankt Nicolai som är hans församlingskyrka med anor från 1100-talet.
Det är drygt en månad kvar till kyrkovalet. Johan har redan varit ute och valtalat. Han läppjar på kaffet och spänner blicken i mig för att jag riktigt ska förstå allvaret.
– Valet handlar om kyrkan ska vara öppen för alla och en del av den allmänna välfärden, förklarar han.
Vad som avses är att dop, bröllop och begravning ska ses som välfärdstjänster som kyrkan erbjuder hela svenska folket och ambitionen är att dessa tjänster ska vara rikstäckande.

Handlar om vägval
Det som han tycker är bekymmersamt är de grupper som vill erbjuda en gemenskap enbart för troende. Hit hör företrädare för partier som Frimodig kyrka.
– De värvar röster på att framstå som opolitiska men ser man till deras kandidater så finns det gott om sympatier bland konservativa på högerkanten, även en del präster.
Johan Åkesson kallar till och med vissa av dem för riktiga ”svartrockar”.
– Valet handlar om vilken kyrka som vi vill ha. Det tydligaste exemplet är samkönade äktenskap. Ska vi ha en kyrka öppen för alla, där även dessa grupper känner stöd?
Han är inte bara en varm förespråkare för att samkönade par ska få gifta sig i kyrkan. Han är också av den bestämda uppfattningen att kyrkan ska behålla sin vigselrätt.
– Det finns en stark förankring för detta bland medlemmarna i kyrkan.
En annan fråga som skiljer partierna åt är synen på kvinnliga präster. Frimodig kyrka är ett parti med många högljudda företrädare som är emot kvinnliga präster.
– Vi socialdemokrater stödjer kvinnors rätt att vigas till präst och det är fortfarande en bit kvar tills det finns lika många kvinnliga som manliga präster.
Han understryker också hur viktigt det är att rösta för att hålla bort främlingsfientliga grupper. Ett lågt valdeltagande gynnar dessa grupper, de får då en starkare ställning och mer att säga till om.
– Demokratin är sårbar i ett val med så lågt röstdeltagande som i kyrkovalet. Partier som Sverigedemokraterna mobiliserar för att de ser kyrkovalet som en plattform in i riksdagen.

Bytte bana
Han är 47 år och har bott i Simrishamn de senaste tio år. Innan bodde han i Nyköping och jobbade som ungdomspastor inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS, en konservativ del inom svenska kyrkan. I Simrishamn ville han byta bana.
– Jag tyckte att det var skönt att få göra något med händerna och att inte ha jobbet med mig hem.
Genom arbetsförmedlingen fick han jobb på Komsta Food, ett företag som producerar vegetariska färdigrätter.
– När jag sökte jobbet sa min chef när han fick höra att jag jobbat som pastor att det var säkert bra folk det också, säger han och ler åt minnet.
Han gick omedelbart med i Livs och förklarar att fackligt medlemskap är något självklart och helt i linje med hans syn på solidaritet. Efter en tid bestämde han sig också för att bli politiskt aktiv inom det socialdemokratiska partiet. Året var 2001 och det skulle ganska snart vara kyrkoval. Johan, med sitt förflutna inom kyrkan, uppmanades att göra en insats för att öka valdeltagandet.
Det ledde till att han blev aktiv både på lokal nivå och på riksplanet. I årets val kandiderar han dock bara på riksplanet. Tiden räcker helt enkelt inte till. Förutom att han sedan ett par år är tjänstledig från jobbet för präststudier så är han numera nybliven fyrbarnspappa vilket är rätt krävande, speciellt när det äldsta barnet bara är 7 år.

Kyrkopolitiken lyfts fram
Han berättar att det är arbetarkommunen i Simrishamn som utser de som ska kandidera i kyrkovalet för partiet.
– Jag tycker att vi lyckats bra i Simrishamn. Det är inte alla arbetarkommuner som håller på med kyrkan. Men 2005 gjordes en tydlig markering inom Socialdemokraterna när kyrkopolitiken lyftes fram i portalparagrafen som lika viktig som att jobba i kommuner, landsting och riksdag.
Själv har han varit kristen sedan barnsben. Hans pappa var missionär och en tid bodde familjen i Etiopien.
– Det var fantastiska år och jag längtade länge tillbaka. Jag tror att jag fick min skolning när det gäller rättvisa under min tid i Etiopien och att det är därför som jag idag är aktiv i Socialdemokraterna och har tagit ställning åt vänster.
Snart drar valrörelsen igång på allvar för hans del. Framför allt handlar det om att stå på torget i Simrishamn och valtala. Han tror inte att det kommer att ske några större underverk när det gäller röstdeltagandet, utan det kommer nog ligga kvar på samma låga nivå som tidigare år.
– Det som kan få folk att rösta är Sverigedemokraternas inblandning. Känns trist att skrämma med någon annan istället för att tala om vad vi vill som parti. Men Sverigedemokraterna är ett reellt hot, det går inte att komma ifrån.