Scan omorganiserar slakten i Sverige

HK Scan lägger ner slakt och styckning i Skara. Produktionen i Uppsala upphör. Dessutom läggs verksamhet i danska bolaget Kreatina ner. Enligt ett pressmeddelande har Scan inlett MBL-förhandlingar om en minskning av cirka 400 anställda.

[Ur nummer: 09/2009] Slakt och styckning av nöt och lamm i Skara centraliseras till Linköping och slakt och styckning av gris går i huvudsak till Kristianstad. Produktionen av färsprodukter vid dotterbolaget Esca i Linköping flyttas till Skara, som även behåller en del slakt på gris. Produktionen av konsumentförpackat kött i Uppsala flyttas till Linköping.
 
Om planen genomförs kan HK Scan erbjuda en del av de anställda nya jobb på de orter dit produktionen centraliseras.
 
Under 2010 kommer en köpare att sökas till slakteriet i Visby. Avsikten är att hitta en ny samarbetsmodell för denna verksamhet.

Syftet med de förändringar som nu aviseras uppges vara att spara 3o miljoner euro, det vill säga drygt 300 miljoner svenska kronor.