– Det här är ganska definitivt. Det bästa vi kan göra nu är att se till att det blir ett så bra avslut som möjligt, säger Jörgen Kier, ordförande i Livsklubben i Kristianstad.

[Ur nummer: 10/2009] Det är totalt 175 anställda som varslas om uppsägning i Kristianstad. Av dessa är 150 kollektivare. Lantmännen Kronfågel kommer att koncentrera all sin produktion till anläggningen i Valla utanför Katrineholm, där ett 90-tal nya jobb i produktionen kommer att skapas. En investering på 140 miljoner kronor ska göras. Samtliga anställda i Kristianstad kommer att erbjudas nya jobb i Valla.
– Jag tror inte att så många kommer att nappa på det. Det är för långt bort. Vi har haft två omgångar varsel under de senaste sex åren och då har bara ett fåtal personer valt att flytta.
Jörgen Kier säger att det finns tid för att göra en bra omställning för medlemmarna. Flytten av produktionen beräknas inte vara genomförd förrän 2011 eller 2012. Det har tidigare varit svårt att rekrytera ny personal till anläggningen i Valla.
-Det stora problemet för företaget är transporterna. Det finns en gräns på 8 timmar för levande kycklingar. Det motsvarar 40 mil. Det innebär att en del uppfödare söder om Kristianstad inte kommer att kunna leverera till Valla, berättar Jörgen Kier.
En lösning som diskuterats är byte av uppfödare mellan Kronfågel och konkurrenten Guldfågel. Någon möjlighet att rädda kvar kycklingslakt i Kristianstad tror inte Jörgen Kier på.
– Företaget har haft två anläggningar som båda gått på halvfart. Det har helt enkelt inte varit tillräckligt effektivt. När Kristianstad-anläggningen stängs kommer företaget inte att tillåta ny kycklingproduktion i de gamla lokalerna. Det är låset på. Så mycket är klart.