[Ur nummer: 10/2009] Totalt varslas 107 personer på Atria Skandinavia. Produktionen och logistiken ska samordnas och renodlas. Likartad produktion är idag spridd på olika orter och anläggningar.
– Vi har haft MBL på koncernnivå. Fortsatta förhandlingar kommer ombudsmännen inom aktuella regioner att hålla på berörda arbetsplatser, säger Håkan Persson, arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen och ordförande i Livsklubben i Malmö.
17 kollektivare och 5 tjänstemän sägs upp när fabriken Gourmet Service i Tyresö stängs. Falbygdens ostanläggning i Stenstorp avvecklas. Gourmet Service produktion av sallader och dressingar samordnas med Ridderheims och förläggs till anläggningen i Kinna utanför Borås. Produktionen är högt automatiserad. Det gör att det inte blir så många fler anställda. De är totalt 30 stycken.
Malmö och Kinna byter produktion med varandra. Den produktion som idag finns i Kinna flyttas till Malmö som förlorar det kallrökta. Ridderheims fabrik i Göteborg byggs om till gemensamt lager och logistikcenter. Här ska importerade kolonialvaror från hamnen tas emot. Idag är det totalt 59 anställda. 29 personer sägs upp.