”Det är våra branscher
som är internationellt konkurrensutsatta”

Facken inom industrin har inte ruckat på sitt anspråk på att vara först med att träffa avtal och därmed sätta märket för kommande löneökningar. Argumenten är de samma som tidigare: Det är industrin som är internationellt konkurrensutsatt.

[Ur nummer: 10/2009] På industrifackens gemensamma avtalskonferens i Nässjö i september redovisade Gerald Lindberg, Livs andre ordförande, det tunga argumentet: 40 procent av svensk BNP har sin grund i export. Industrin står för 85 procent av denna ekonomiska aktivitet.

Förlorar konkurrenskraft
– Tar man ut för stora löneökningar så får det konsekvenser för industrin. Vi förlorar konkurrenskraft och det slår tillbaka, sa han.
Å andra sidan är det motsatta lika illa.
Ekonomiska bedömare i alla läger är ense om att krisen beror på ett sammanbrott inom den globala finansmarknaden. Stoppad kreditgivning har sänkt efterfrågan. För låga löneökningar – eller till och med nollbud som arbetsgivarna pratar om – skulle följaktligen ytterligare spä på krisen och fördröja uppgången.
– Det är ett svårt dilemma, konstaterade Gerald Lindberg.
Dessutom går inte livsmedelsindustrin dåligt i krisen. Och det är ju ett bra utgångsläge för Livs. Folk måste äta, även om de prioriterar annorlunda.
Livsmedelsproduktionen har ökat under krisåret. Men industrin är utsatt för ett högt omvandlingstryck.
Strukturomvandlingen fortsätter och det finns behov av bättre omställningssystem. Och bättre inkomsttrygghet.
– Vi har trygghetsfonden TSL. Vi får se om det går att utveckla. Vi vill ha ökad satsning på kompetensutveckling för att säkra våra anställningar, bättre arbetsmiljö och också bättre rehabilitering, så att folk kan komma tillbaka.
Mycket talar för att avtalsperiodens längd blir kortare denna gång eftersom det ekonomiska läget är så pass osäkert.
– Vår ingång kommer att vara att teckna ett ettårigt avtal. Det handlar då bara om att förhandla om löneökningens storlek, men om fler frågor kastas in så får vi fundera över om det kan vara aktuellt med en längre period.

”Avslöja offensiven”
På konferensen underströk samtliga förbund vikten av att avslöja arbetsgivarnas offensiv. Det är inte så att den ekonomiska krisen gjort nollbud ansvarsfullt, lagen om anställningstrygghet föråldrad, lokal lönebildning under fredsplikt och lön efter bärkraft modernt. Det speglar bara ett maktövertag under krisen som arbetsgivarsidan vill utnyttja.